HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Cell phone:  0918 233 688
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hit Counter
Băng keo tiếng Anh là gì?

Băng keo trong tiếng Anh ? xin vui lòng tra cứu bảng sau.

Thuật ngữ tiếng việt Dịch ra tiếng Anh / English
Băng keo 2 mặt / Băng dính 2 mặt Double sided tape
Băng keo / Băng dính Tape
Băng keo điện / Băng dính điện Electrical tape
Cắt băng keo / Cắt băng dính Tape dispensers
Băng keo màu / Băng dính màu Colored Tape
Băng keo in / Băng dính in logo Printed Tape
Băng keo giấy / Băng dính giấy Paper Tape